ننگرهار: در کدیخیل یک منزل افراد ملکی هدف درون قرار گرفت

بر اساس خبر, طیاره درون دشمن درمنطقه سرکوت کدیخیل ولایت ننگرهار یک خانه افراد بی دفاع ملکی را هدف قرار داد. این وحشت دیشب صورت گرفت ولله الحمد تلفات جانی در پی نداشت.

بر اساس خبر, طیاره درون دشمن درمنطقه سرکوت کدیخیل ولایت ننگرهار یک خانه افراد بی دفاع ملکی را هدف قرار داد.
این وحشت دیشب صورت گرفت ولله الحمد تلفات جانی در پی نداشت.