ننگرهار: درحمله برقرارگاه دشمن در خوگیانی، ۵ عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ی قرارگاه دشمن درمنطقه ممله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله ساعت ۱۱ چاشت امروزبوسیله هاوان صورت گرفت که دراثران، ۳ تن اربکی کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ی قرارگاه دشمن درمنطقه ممله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت ۱۱ چاشت امروزبوسیله هاوان صورت گرفت که دراثران، ۳ تن اربکی کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.