ننگرهار: دراثر دو انفجار در کامه ودره نور،۳ عسکر کشته شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه ماشین گر ولسوالی کامه ولایت ننگرهار عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر مزدورکشته شدند. همچنان ساعت ۱۰ چاشت امروز عساکردشمن را نیز در دره نور هدف قرار داد. انفجار هنگامی در قلعه شاهی رخ داد که درمنطقه پیاده روان […]

به اساس خبر، ماین درمنطقه ماشین گر ولسوالی کامه ولایت ننگرهار عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر مزدورکشته شدند.

همچنان ساعت ۱۰ چاشت امروز عساکردشمن را نیز در دره نور هدف قرار داد.

انفجار هنگامی در قلعه شاهی رخ داد که درمنطقه پیاده روان بود که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

خبرمیگوید مجاهدین بعد از انفجار بالای عساکرمزدور نیز حمله مسلحانه کردند. که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.