ننگرهار: دراثر دوحملات جداگانه در حصارک, 12 تن کماندوی دشمن کشته شدند

بر اساس خبر, ماین درمنطقه جوکان پایو ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار ماین کش های دشمن را هدف قرار داد. این رویداد دیروز صورت گرفت و4 عسکر ماین کش کشته شدند. همچنان پری شب در قلعه حاجی داود بالای کماندوی دشمن حملات لیزری انجام شد و8 عسکر کماندوی دشمن کشته شدند.

بر اساس خبر, ماین درمنطقه جوکان پایو ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار ماین کش های دشمن را هدف قرار داد.
این رویداد دیروز صورت گرفت و4 عسکر ماین کش کشته شدند.
همچنان پری شب در قلعه حاجی داود بالای کماندوی دشمن حملات لیزری انجام شد و8 عسکر کماندوی دشمن کشته شدند.