ننگرهار: دراثر حمله درون در پچیراگام، ۵ فرد ملکی شهید زخمی شدند

به اساس خبر، وحشی های امریکایی هنوز هم درکشور ما به جنایات نابخشودنی شان ادامه میدهند. دراین سلسله ساعت ۱۲ ظهر امروز بریک موتر افراد بی دفاع ملکی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار بوسیله درون حمله کردند. حمله درنزدیک مارکیت پچیر وحشیانه انجام یافت که در نتیجه آن یک عالم جید منطقه مولوی عبدالسلام صاحب […]

به اساس خبر، وحشی های امریکایی هنوز هم درکشور ما به جنایات نابخشودنی شان ادامه میدهند.

دراین سلسله ساعت ۱۲ ظهر امروز بریک موتر افراد بی دفاع ملکی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار بوسیله درون حمله کردند.

حمله درنزدیک مارکیت پچیر وحشیانه انجام یافت که در نتیجه آن یک عالم جید منطقه مولوی عبدالسلام صاحب با پیر قمرالدین صاحب شهید و۳ تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

این درحالی است که امروز امریکایی های وحشی نیز بر۳ عراده موتر مردم ملکی که غرض حل وفصل نزاع میان دو قوم سفر مینمودند، بوسیله درون حمله کردند و۱۹ تن از بزرگان وموی سفیدان قومی  را  دران به شهادت رساندند.