ننگرهار: دراثر حملات جداگانه, 11 عسکر واربکی مزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر اداره مزدور درمنطقه نکرخیل ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله عصر دیروز صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته شد. همچنان دیشب در منطقه توراغه ولسوالی ده بالا بر یک پوسته اربکی ها وقوای کمکی آن حمله صورت گرفت و4 تن اربکی کشته و6 تن دیگر زخمی شدند. […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر اداره مزدور درمنطقه نکرخیل ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند.
حمله عصر دیروز صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته شد.
همچنان دیشب در منطقه توراغه ولسوالی ده بالا بر یک پوسته اربکی ها وقوای کمکی آن حمله صورت گرفت و4 تن اربکی کشته و6 تن دیگر زخمی شدند.
همچنان چاشت امروز درمنطقه جنگل باغ ولسوالی سرخرود بالای عساکر امنیت حمله صورت گرفت ویک عسکر امنیت کشته وتفنچه اش غنیمت گرفته شد.
‏2021‏/4‏/27