ننگرهار: دراثر انداخت عساکر دشمن در مهمند دره، یک خانم شهید گردید

به اساس خبر، دراثر انداخت بی رحمانه عساکرمزدور درمنطقه قریه باسول ولسوالی مهمند دره ولایت ننگرهار حمله کردند. این رویداد دیروز رخ داد که دراثرآن یک خانم به شهادت رسید.

به اساس خبر، دراثر انداخت بی رحمانه عساکرمزدور درمنطقه قریه باسول ولسوالی مهمند دره ولایت ننگرهار حمله کردند.

این رویداد دیروز رخ داد که دراثرآن یک خانم به شهادت رسید.