ننگرهار: دراثریک انفجار در سرخرود، ۳ عسکرکشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” عساکر مزدور را درمنطقه مارغوندی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار هدف ماین قرار دادند. انفجار ساعت ۵ عصر دیروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” عساکر مزدور را درمنطقه مارغوندی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار هدف ماین قرار دادند.

انفجار ساعت ۵ عصر دیروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.