ننگرهار: دراثریک انفجار در خوگیانی،۹ عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه ممله مربوطات ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار عساکر داخلی ادارۀ مزدور را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۴ عصر امروز هنگامی صورت گرفت که عساکرمزدور دریک محل گردهم آمده بودند که دراثران، ۵ عسکر جابجا کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.

به اساس خبر، ماین درمنطقه ممله مربوطات ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار عساکر داخلی ادارۀ مزدور را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۴ عصر امروز هنگامی صورت گرفت که عساکرمزدور دریک محل گردهم آمده بودند که دراثران، ۵ عسکر جابجا کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.