ننگرهار: دراثریک انفجار در خوگیانی، ۲ عسکرزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه ممله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار عساکر مزدور را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۴ بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرمزدور مرگبارزخمی شدند.

به اساس خبر، ماین درمنطقه ممله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار عساکر مزدور را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۴ بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرمزدور مرگبارزخمی شدند.