ننگرهار:مسوولین تعلیم وتربیه امارت اسلامی در لعلپور گردهمایی باشکوهی برگزار نمودند

به اساس خبر، مسوولین تعلیم وتربیه وکمیسیون تحصلات عالی امارت اسلامی در ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار غرض بهبود هرچه بیشتر امور تعلیمی گردهمایی باشکوهی برگزار نمودند. این گردهمایی دیروز با تلاوت قرآن عظیم الشان آغاز گردید. ودر جلسه مسولین کمیسیون تعلیمی، علماء کرام، استادان ومعلمین مدارس و مکاتب، بزرگان قومی،متنفذین وشمار زیاد مردم متدین آن […]

به اساس خبر، مسوولین تعلیم وتربیه وکمیسیون تحصلات عالی امارت اسلامی در ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار غرض بهبود هرچه بیشتر امور تعلیمی گردهمایی باشکوهی برگزار نمودند.

این گردهمایی دیروز با تلاوت قرآن عظیم الشان آغاز گردید.

ودر جلسه مسولین کمیسیون تعلیمی، علماء کرام، استادان ومعلمین مدارس و مکاتب، بزرگان قومی،متنفذین وشمار زیاد مردم متدین آن ولسوالی اشتراک نمودند.

ودر جریان گردهمایی،مسوولین تعلیم وتربیه، علماء کرام پیرامون تعلیم وتربیه، جهاد وتهدیداتی که به نسل آینده کشور متوجه میباشد، همه جانبه سخنرانی نمودند.

وهمچنان درخلال سخنرانی شان، استادان ومعلمین را که دراین عرصه ازهمه بیشتر مسئولیت دارند، تشویق نمودند تا درآن ولسوالی شمع علم وعرفان بیشتر روشن گردد وتلاش نمایند  تا دراین مورد هرچه درتوان دارند، بخرچ دهند.

اشتراک کننده گان این جلسه با یک صدا از مقررات ولوائح تعلیمی امارت اسلامی حمایت کامل شان را نیز ابراز نمودند.

بعدا جلسه با دوعا ونهایش پایان یافت.