میدان وردگ:۷۵ عسکربه مجاهدین یکجا, بیز وپوسته فتح ومقادیرزیاد وسائط وتجهیزات بدست آمد

بر اساس خبر, عساکر اداره مزدور یک بیز بزرگ ویک پوسته مهم دفاعی شان را در منطقه سلطان خیل ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ تخلیه کردند. این مراکز دیروز تخلیه وتحت کنترول مجاهدین قرار گرفت ودرجریان درگیری ۵ عسکرمزدور کشته ۱۵ تن دیگر زخمی شدند و۷۵ تن دیگر زنده دستگیر شدند. همچان درجریان این فتوحات, […]

بر اساس خبر, عساکر اداره مزدور یک بیز بزرگ ویک پوسته مهم دفاعی شان را در منطقه سلطان خیل ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ تخلیه کردند.
این مراکز دیروز تخلیه وتحت کنترول مجاهدین قرار گرفت ودرجریان درگیری ۵ عسکرمزدور کشته ۱۵ تن دیگر زخمی شدند و۷۵ تن دیگر زنده دستگیر شدند.
همچان درجریان این فتوحات, ۳۰ تانگ, ۲۰ عراده رینجر, ۱۵ عراده موتر حمل ونقل و۴۵۸ میل تفنگ کارمولی, ۶۴ میل ماشیندار ثقیله,۳۰ میل راکت, ۹ میل توپ هشتاد دو, ۱۳ میل هاوان, ۱۰ میل توپ ایس پی جی نین,,۲۵ میل دهشکه, ۶۰ میل درازنوف, ۳۰ میل کلاشینکوف, ۱۵ میل نارنجک انداز, ۵۰ میل تفنچه, ۷ میل اگایز ومقادیر زیاد مهمات مختلف النوع بدست مجاهدین افتاده است.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲