میدان وردگ:۱ تانگ و۱ رینجر درچک نابود وشمار زیاد عساکردشمن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای قوای عملیاتی دشمن درمنطقه دورانخیل،  ونورخیل ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند حمله ساعت ۱۰ چاشت دیروزصورت گرفت وتمام روز ادامه یافت که در نتیجه آن یک تانگ دشمن مرد اصابت مرمی راکت قرارگرفت وکاملا نابود گردید ویک عراده رینجر ویک عراده […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای قوای عملیاتی دشمن درمنطقه دورانخیل،  ونورخیل ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند

حمله ساعت ۱۰ چاشت دیروزصورت گرفت وتمام روز ادامه یافت که در نتیجه آن یک تانگ دشمن مرد اصابت مرمی راکت قرارگرفت وکاملا نابود گردید ویک عراده رینجر ویک عراده ماشین جر کن نیز نابود گردید وشمار زیاد عساکردشمن که تعداد شان دقیقا معلوم نیست کشته زخمی شدند.

و لله الحمد در نبرد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است.