میدان وردگ: 44 کارمند اداره مزدور در ولسوالی های مختلف با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, 44 کارمند اداره مزدور طی چند روز گذشته در ولسوالی های مختلف ولایت میدان وردگ به مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. کارمندان متذکره که شامل عسکر, پولیس واربکی وکارمند امنیت بودند بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند […]

بر اساس خبر, 44 کارمند اداره مزدور طی چند روز گذشته در ولسوالی های مختلف ولایت میدان وردگ به مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
کارمندان متذکره که شامل عسکر, پولیس واربکی وکارمند امنیت بودند بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
شهرت مختصر آنان قرار ذیل میباشد:
1: حکمت الله ولدشیرآغا سیدآباد باشنده قریه تنگی سپین ورسک، عسکر
2: سمیع الله ولدرحمت الله سیدآباد شاطر، عضو شبکې جاسوسي
3: اجمل ولدعطامحمد باشنده قریه حسن خیل.
4: عزیزالرحمن ولدرحمت گل بندچک امبوخاک بالا، پولیس
5: اجمل ولداسماعیل بندچک امبوخاک بالا، اربکی
6: زین الله ولدنصرالله بندچک خوات لور، قوماندان امنیه ولسوالي بندچک
7: محب الله ولدرحمت الله نرخ تیتیمور قریه حاجیان، اربکی
8: فضل الرحمن ولدعبدالجمیل نرخ موسی خیل، اربکی
9: روح الله ولدفضل نرخ موسی خیل، اربکی
10: محمدمحسن ولدسردارنرخ قریه سالو، اربکی
11: محمدنعیم ولدمحمدنسیم نرخ قریه پیرداد، اربکی
12: عبدالجبارولدمحمد نادرنرخ بازي خيل، اربکی
13: زیرگل ولدعلي گل نرخ بازي خيل، اربکی
14: جلال الدین ولدجلات خان نرخ اندړکلی
15: سردارولي ولدداوودشاه نرخ اندر، کارمند شبکه جاسوسي
16: فرهادولدحاجي اخترمحمد سيدآباد تیمورخیل
17: محمد فهیم ولد عبدالرحمن سيد آبادمستي خېل، ضابط
18: هلال احمد ولدشيرگل سيدآباد سره کلا
19: ضیاؤالحق ولدظفرخان سيدآباد تاج بېکی، فرقه مشر
20: رفیع الله ولدامیرخان سيدآبادحسن خیل
21: حکمت الله ولدعتیق الله سیدآباددشت ټوپ، عسکر
22: علی محمدولدغلام حضرت ولسوالي جغتوعبدالرحیم خيل
23: عبدالمنان ولدمیراجان مرکزمربوط قریه زنګیان، داکتر بخش نظامی محبس پل چرخي
24: نورآغاولد سيدآغا مرکزملا خېل، پوليس
25: کمال الدین ولدغلام محی الدین مرکزمربوط ملاخېل، اربکی
26: مطیع الله ولدمیراجان بندچک ولسوالي قریه عربان عضو شبکه جاسوسي
27: صفی الله ولدطلامحمدبندچک خوات نورخېل، پوليس
28: محمدولي ولدمحمد معين بندچک قریه بکسمند درمې ، کماندو
29: اخترګل ولدمحمدمعين بندچک قریه بکسمنددرمې ، کماندو
30: اجمل ولدنصیراحمدبندچک عربان ذاکرخیل، پوليس
31: محمدجاويدولدمحمدعارف نرخ ولسوالي کریمدادکلالان، اربکی
32: فضل الربي ولدعبدالجبارنرخ کریمداد قریه پياروخېل، اربکی
33: نیازمحمدولدشېراحمد مرکزملاخېل، اربکی
34: جان محمدولدمحمدصديق مرکزملاخېل، اربکی
35: وحيدالله ولدمحمدگل مرکزملاخېل، اربکی
36: جان محمدولدلعل محمدمرکزملاخیل، اربکی
37: علی محمدولدشیرمحمدنرخ دادل درمندیان، اربکی
38: ظریف خان ولدزرعالم نرخ تاتروی، اربکی
39: رحیم گل ولدثمرگل نرخ عباس خېل، کماندو
40: محمدزاده ولدغلام نبي نرخ موسی خېل، قومندان اربکی ها
41:نورالحق ولدمحمدزاده نرخ موسی خېل، اربکی
42: عصمت الله ولدملاشمس الحق نرخ کریمداد قریه کلالان، عسکر
43: خان ولي ولدنورالحق نرخ شهاب الدین، اربکی
44: پیرمحمد ولد صالح محمد ولسوالي جلریز قریه تکانه پیتاب، اربکی
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.
همچنان از رویش مجاهدین با آنان اظهار رضایت کردند واز بر پا شدن یک نظام مستحکم اسلامی اعلان حمایت نمودند.