میدان وردگ: ۴ پوسته دشمن در چک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ۴ پوسته دشمن درمنطقه دورانخیل، نورخیل، وسر هوتل اومنه ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح دیروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ۴ پوسته دشمن درمنطقه دورانخیل، نورخیل، وسر هوتل اومنه ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح دیروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.