میدان وردگ: ۳ کارمند شبکه جاسوسی دشمن درنرخ کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  عساکر اداره مزدور را درنزدیک مدیریت امنیت ملی دشمن در مرکزولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ هدف ماین قرار دادند. و۲ کارمند امنیت جابجا کشته شدند. خبرمیگوید که اندکی بعد، انفجاردومی عساکر گردهم آمده را هدف قرار داد ویک عسکرکشته شد. همچنان در ولسوالی چک بالای یک پوسته پولیس حمله […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  عساکر اداره مزدور را درنزدیک مدیریت امنیت ملی دشمن در مرکزولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ هدف ماین قرار دادند.

و۲ کارمند امنیت جابجا کشته شدند.

خبرمیگوید که اندکی بعد، انفجاردومی عساکر گردهم آمده را هدف قرار داد ویک عسکرکشته شد.

همچنان در ولسوالی چک بالای یک پوسته پولیس حمله صورت گرفت  ویک عسکر مزدور نیز زخمی گردید.