میدان وردگ: ۳ پوسته دشمن در چک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ۳ پوسته دشمن درمنطقه ورانخیل، نورخیل واومنه ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۷ صبح دیروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ۳ پوسته دشمن درمنطقه ورانخیل، نورخیل واومنه ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۷ صبح دیروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.