میدان وردگ: ۳ پوسته دشمن در چک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر ۳ پوسته دشمن( دورانخیل، نورخیل واومنه ) ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند حمله ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر ۳ پوسته دشمن( دورانخیل، نورخیل واومنه ) ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند

حمله ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.