میدان وردگ: ۳ پوسته دشمن درنرخ فتح, ۴ تانگ ویک عراده رینجر ودها میل سلاح وتجهیزات بدست آمد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۳ پوسته دشمن را در منطقه پل سرخ ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ فتح کردند وساحه تحت حاکمیت مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفت. خبرمیگوید دو پوسته مهم دشمن بنام پوسته های تپه مهدی هنگام فتح گردید که دیروز یک قوای بزرگ دشمن تلاش نمود تا محاصره این پوسته ها […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۳ پوسته دشمن را در منطقه پل سرخ ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ فتح کردند وساحه تحت حاکمیت مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفت.
خبرمیگوید دو پوسته مهم دشمن بنام پوسته های تپه مهدی هنگام فتح گردید که دیروز یک قوای بزرگ دشمن تلاش نمود تا محاصره این پوسته ها را بشکند اما با واکنش تند مجاهدین روبرو گردید وقوای دشمن با تحمل تلفات, مایوس ودست خالی از منطقه فرار کردند.
ودر اثر حملات متذکره, ۳ عسکرمزدور کشته و۲۱ میل سلاح سبک وسنگین, ۴ تانگ, یک عراده رینجر ویک عراده موترسایکل ۴ تیره وهزاران عدد مرمی های مختلف النوع وابزار نظامی بدست مجاهدین افتاده است.