میدان وردگ: ۳ پوسته دشمن تخلیه و۶ عسکر مسلح دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی پوسته دفاعی بیس را که به پوسته سپینه شهرت داشت در منطقه دشت توپ ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ تصرف کردند. این پوسته پری شب با استفاده از تاریکی شب تخلیه گردید وعساکردشمن فرار کردند. همچنان عساکر فرار دشمن که از ولسوالی خواجه عمری فرار نموده بودند در مسیر […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی پوسته دفاعی بیس را که به پوسته سپینه شهرت داشت در منطقه دشت توپ ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ تصرف کردند.
این پوسته پری شب با استفاده از تاریکی شب تخلیه گردید وعساکردشمن فرار کردند.
همچنان عساکر فرار دشمن که از ولسوالی خواجه عمری فرار نموده بودند در مسیر راه ولسوالی سیدآباد مورد حمله قرار گرفتند و۱۰ عسکرمزدور کشته و۶ تن دیگر آنان زنده دستگیر شدند.
همچنان عساکر دشمن از ۲ پوسته که در مرز ولایت های میدان وردگ وغزنی موقعیت داشت, نیز فرار کردند وپوسته ها بدست مجاهدین افتاد.