میدان وردگ: ۳ پوسته در مرکز تخلیه و۳ عسکر کشته و۵ تن دیگر دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۳ پوسته دشمن را درمنطقه چارکه مربوطات میدان شهر مرکز ولایت میدان وردگ تصرف کردند. این پوسته ها ساعت ۳ وسی دقیقه دیشب تخلیه گردید ودرجریان درگیری ۳ عسکرکشته و۵ تن دیگر زنده دستگیر شدند وبقیه عساکردشمن به فرار موفق شدند. همچنان ۳ میل پیکا, ۶ میل کلاشینکوف, ۲ […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۳ پوسته دشمن را درمنطقه چارکه مربوطات میدان شهر مرکز ولایت میدان وردگ تصرف کردند.
این پوسته ها ساعت ۳ وسی دقیقه دیشب تخلیه گردید ودرجریان درگیری ۳ عسکرکشته و۵ تن دیگر زنده دستگیر شدند وبقیه عساکردشمن به فرار موفق شدند.
همچنان ۳ میل پیکا, ۶ میل کلاشینکوف, ۲ قبضه راکت, یک پایه هاوان چریکی , یک میل توپ ایس پی جی نین, یک میل درازکوف ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین افتاد.