میدان وردگ: ۳ عسکر دشمن درنرخ کشته ویک تن دیگر زخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم با عساکردشمن درمنطقه کریمداد ومرده ها در ولسوالی نرخ لایت میدان وردگ وارد نبرد شدیدی شدند. نبرد ساعت ۱۰ چاشت امروز هنگام رخ داد که غرض ایجاد پوسته وارد آن مناطق شدند. که درجریان نبرد، یک عسکرکشته وشمار زیادی دیگر زخم برداشتند. همچنان ماین درمنطقه […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم با عساکردشمن درمنطقه کریمداد ومرده ها در ولسوالی نرخ لایت میدان وردگ وارد نبرد شدیدی شدند.

نبرد ساعت ۱۰ چاشت امروز هنگام رخ داد که غرض ایجاد پوسته وارد آن مناطق شدند.

که درجریان نبرد، یک عسکرکشته وشمار زیادی دیگر زخم برداشتند.

همچنان ماین درمنطقه مرده ها عساکر پیاده دشمن را که درحال فرار بودند، هدف قرار دادند که درنتیجه ان ۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

ولله الحمد درنبرد به مجاهدین آسیبی نرسیده است.