میدان وردگ: ۳ عسکر در سیداباد کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم دریک حمله مسلحانه در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ ۳ عسکر مزدور را به قتل رساندند. عساکر یاد شده ساعت ۸ صبح امروز درمنطقه هفت آسیاب مورد حمله ناگهانی قرار گرفتند وجابجا کشته شدند ودرحمله شمار دیگر نیز زخمی شده اند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم دریک حمله مسلحانه در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ ۳ عسکر مزدور را به قتل رساندند.

عساکر یاد شده ساعت ۸ صبح امروز درمنطقه هفت آسیاب مورد حمله ناگهانی قرار گرفتند وجابجا کشته شدند ودرحمله شمار دیگر نیز زخمی شده اند.