میدان وردگ: 3 عسکر اداره مزدور درسیداباد با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 3 عسکر اداره مزدور  در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. عساکرمتذکره هریک مجیب الرحمن ، نوررحمن باشنده گان قریه شیخ اباد زرین خیل ومجب الرحمن فرزند فضل الرحمن باشنده دره غازی خیل که در بیس دشت توپ ایفای وظیفه مینمودند دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن […]

بر اساس خبر، 3 عسکر اداره مزدور  در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

عساکرمتذکره هریک مجیب الرحمن ، نوررحمن باشنده گان قریه شیخ اباد زرین خیل ومجب الرحمن فرزند فضل الرحمن باشنده دره غازی خیل که در بیس دشت توپ ایفای وظیفه مینمودند دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.