میدان وردگ: ۳ عسکرمزدور درچک کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر ضربتی دشمن را درنزدیک پوسته آنتن مربوطات ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۱۱ چاشت دیروزصورت گرفت که دراثران یک عسکرمزدور کشته شد. همچنان ساعت ۱۲ ظهر امروز درمنطقه داگ لنگر این ولسوالی بالای عساکردشمن حمله مسلحانه انجام یافت و۲ عسکرمزدور کشته شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر ضربتی دشمن را درنزدیک پوسته آنتن مربوطات ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.
حمله ساعت ۱۱ چاشت دیروزصورت گرفت که دراثران یک عسکرمزدور کشته شد.
همچنان ساعت ۱۲ ظهر امروز درمنطقه داگ لنگر این ولسوالی بالای عساکردشمن حمله مسلحانه انجام یافت و۲ عسکرمزدور کشته شدند.