میدان وردگ: 3 عسکراجیر طی حملات جداگانه کشته شدند

براساس خبر، ساعت 8 بجه دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته دشمن درمنطقه اوتریو مربوطات ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ، حمله کردند. که دراثرآن 2عسکر اجیر کشته شدند. همچنان، ساعت 10 امروز مجاهدین بالای یک گروپ عساکر اجیر در دشت لنگر ولسوالی چک آن ولایت با درازنوف حمله کردند. که درنتیجه آن, یک عسکر مزدور […]

براساس خبر، ساعت 8 بجه دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته دشمن درمنطقه اوتریو مربوطات ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ، حمله کردند. که دراثرآن 2عسکر اجیر کشته شدند.
همچنان، ساعت 10 امروز مجاهدین بالای یک گروپ عساکر اجیر در دشت لنگر ولسوالی چک آن ولایت با درازنوف حمله کردند. که درنتیجه آن, یک عسکر مزدور کشته شد.