میدان وردگ: ۳ عراده رینجر و ۴ موتر اکمالاتی دشمن در سیدآباد کاملا نابود گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک کاروان عساکر وپولیس اداره مزدور درمناطق پتنک، سلطان خیل، قلعه ماشین، اوتریو، زرکخیل ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۲ ظهر امروز صورت گرفت که در نتیجه آن، ۴ عراده موتر بزرگ اکمالاتی و۳ عراده رینجر کاملا نابود گردید. […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک کاروان عساکر وپولیس اداره مزدور درمناطق پتنک، سلطان خیل، قلعه ماشین، اوتریو، زرکخیل ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۲ ظهر امروز صورت گرفت که در نتیجه آن، ۴ عراده موتر بزرگ اکمالاتی و۳ عراده رینجر کاملا نابود گردید.

همچنان  به دشمن نیزتلفات سنگین جانی وارد گردید که اجساد کشته های دشمن بوسیله امبولانس ها انتقال داده میشد اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.