میدان وردگ: ۳ تانگ در سیدآباد نابود وعساکردشمن تلفات وارد گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر قوای عملیاتی دشمن درمنطقه سرکول وسیرک ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۷ صبح امروزهنگامی صورت گرفت که غرض عملیات وارد آن منطقه شدند. نبرد تا ۹ صبح ادامه یافت که در نتیجه آن، ۳ تانگ دشمن کاملا نابود گردید. […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر قوای عملیاتی دشمن درمنطقه سرکول وسیرک ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۷ صبح امروزهنگامی صورت گرفت که غرض عملیات وارد آن منطقه شدند.

نبرد تا ۹ صبح ادامه یافت که در نتیجه آن، ۳ تانگ دشمن کاملا نابود گردید.

همچنان به عساکر مزدور نیز تلفات جانی وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.