میدان وردگ: ۲ پوسته ومنطقه وسیعی در چک فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۲ پوسته ومنطقه وسیعی را در ولسوالی چک ولایت میدان وردگ تسخیر نمودند. این مراکز دشمن از مدت ها درمحاصره مجاهدین قرار داشت که دیشب با استفاده از فرصت عساکر دشمن درمنطقه لنگرداگ ازیک تولی بزرگ وپوسته های گلی وظریف بوسیله چرخبال ها فرار کردند ومنطقه وسعی لنگر داگ […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۲ پوسته ومنطقه وسیعی را در ولسوالی چک ولایت میدان وردگ تسخیر نمودند.
این مراکز دشمن از مدت ها درمحاصره مجاهدین قرار داشت که دیشب با استفاده از فرصت عساکر دشمن درمنطقه لنگرداگ ازیک تولی بزرگ وپوسته های گلی وظریف بوسیله چرخبال ها فرار کردند ومنطقه وسعی لنگر داگ کاملا تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.
همچنان مقادیر زیاد سلاح سبک وسنگین ومهمات بدست مجاهدین افتاد.
خبرمیگوید که طیارات دشمن منطقه را بمباران نیز نمود که لله الحمد به کسی آسیبی نرسیده است.