میدان وردگ: ۲ پوسته مهم دشمن در نرخ فتح وسلاح وتجهیزات اش گرفته شد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۲ پوسته مهم تپه دزدان را در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ فتح کردند. پوسته های متذکره دیشب مورد حمله قرارگرفت واچندین روز درمحاصره مجاهدین نیز قرار داشت که درنتیجه آن عساکرمستقر این پوسته فرار کردند وپوسته فتح گردید و۵ میل کلاشینکوف, ۳ میل پیکا امریکایی, یک میل پیکا […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۲ پوسته مهم تپه دزدان را در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ فتح کردند.
پوسته های متذکره دیشب مورد حمله قرارگرفت واچندین روز درمحاصره مجاهدین نیز قرار داشت که درنتیجه آن عساکرمستقر این پوسته فرار کردند وپوسته فتح گردید و۵ میل کلاشینکوف, ۳ میل پیکا امریکایی, یک میل پیکا روسی, یک میل توپ ایس پی جی نین ویک میل دهشکه ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین افتاده است.