میدان وردگ: 2 پوسته دشمن درچک فتح, 18 عسکرمزدور کشته و4 تن دیگر زنده دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های دشمن درمنطقه گودان وگرداب ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت که دراثران هردو پوسته دشمن کاملا فتح گردید و18 عسکر مزدور درآن کشته و4 تن دیگر زنده دستگیر شدند. همچنان درپوسته های متذکره 14 میل تفنگ ایم 16, 3 قبضه راکت, […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های دشمن درمنطقه گودان وگرداب ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت که دراثران هردو پوسته دشمن کاملا فتح گردید و18 عسکر مزدور درآن کشته و4 تن دیگر زنده دستگیر شدند.
همچنان درپوسته های متذکره 14 میل تفنگ ایم 16, 3 قبضه راکت, 3 میل ماشیندار ثقیله, یک پایه هاوان, 15 فیر مرمی هاوان, 15 عدد مرمی راکت, 14 صندق مرمی شل دز, 7 صندق مرمی پیکای ایم 40, و3 عدد شریط, 8 عدد چانته ومقادیر زیاد ابزار نظامی ولوازم دیگر بدست مجاهدین امده است.