میدان وردگ: ۲ عسکر مزدور در سیداباد کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور درمنطقه شیخ اباد ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند و۲ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند. همچنان ساختمان آن ولسوالی نیز بوسیله سلاح دهشکه مورد حمله قرار گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید. ۲۰۲۰/۱۱/۱۲

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور درمنطقه شیخ اباد ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند و۲ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.

همچنان ساختمان آن ولسوالی نیز بوسیله سلاح دهشکه مورد حمله قرار گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

۲۰۲۰/۱۱/۱۲