میدان وردگ: ۲ عسکرمزدور در سیداباد کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  عساکر اداره مزدور را درمنطقه قلعه عزیز ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ هدف ماین قرار دادند. که دراثران یک عسکرکشته شد همچنان درهمین منطقه بالای عساکر دشمن بوسیله سلاح لیزری عملیات صورت گرفت ویک عسکردیگر  نیز بهلاکت رسید. وحوالی شام در شیخ آباد بالای پوسته دشمن حمله صورت گرفت […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  عساکر اداره مزدور را درمنطقه قلعه عزیز ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ هدف ماین قرار دادند.

که دراثران یک عسکرکشته شد

همچنان درهمین منطقه بالای عساکر دشمن بوسیله سلاح لیزری عملیات صورت گرفت ویک عسکردیگر  نیز بهلاکت رسید.

وحوالی شام در شیخ آباد بالای پوسته دشمن حمله صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.