میدان وردگ: ۲ عسکرمزدور در جلگه کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور  درنزدیک پوسته منطقه هزاره ها ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ حمله کردند. ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت. ۲۰۲۰/۱۱/۳

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور  درنزدیک پوسته منطقه هزاره ها ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ حمله کردند. ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

۲۰۲۰/۱۱/۳