میدان وردگ: ۲ تانگ دشمن در سیداباد نابود گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکر دشمن درمنطقه شیرازی بابا ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، ۲ تانگ دشمن بوسیله راکت شانه نابود گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است. […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکر دشمن درمنطقه شیرازی بابا ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، ۲ تانگ دشمن بوسیله راکت شانه نابود گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

همچنان یک پوسته عساکر مزدور درمنطقه دواب آن ولسوالی نیز همزمان مورد حمله قرارگرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.