میدان وردگ: ۱ رینجر و۴ عراده موتر بزرگ دشمن درسیداباد نابود و۱۵ عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر یک کاروان عساکرمزدور درمنطقه اوتریو، هفت آسیاب، لوره وقلعه ماشین ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت یک ظهر مروز صورت گرفت که دراثران، ۴ عراده موتر بزرگ کاروان دشمن کاملا نابود وشمار زیاد وسائط دشمن نیمه تخریب گردید و۹ عسکر کشته […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر یک کاروان عساکرمزدور درمنطقه اوتریو، هفت آسیاب، لوره وقلعه ماشین ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت یک ظهر مروز صورت گرفت که دراثران، ۴ عراده موتر بزرگ کاروان دشمن کاملا نابود وشمار زیاد وسائط دشمن نیمه تخریب گردید و۹ عسکر کشته و۵ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.

خبرمیگوید دشمن وحشی طبق معمول شان بالای قریه لوره آن ولسوالی حمله کردند که دراثران، خانم یک تن از اهالی ملکی (حاجی موسی) را به شهادت رساندند.

ودراثرآتش متقابل دشمن یک تن ازمجاهدین نیز به شهادت رسیده است.

همچنان یک رینجر پولیس درمنطقه عارف خیل آن ولسوالی همزمان شکار ماین گردید که دراثران، رینجر کاملا نابود گشته وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند

وساعت ۷ صبح امروز درقلعه ماشین آن ولسوالی نیز بر پولیس پیاده انفجار رخ داد       ویک عسکر مزدور زخم برداشت.

همچنان ساعت ۱۱ چاشت امروز درمنطقه لوره نیز بر عساکر پیاده و تانگ های دشمن حمله صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.