میدان وردگ: یک کاروان دشمن در سیدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان دشمن درمناطق هفت آسیا، خاراو، باکرخیل ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت وتا ۵ عصر ادامه یافت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان دشمن درمناطق هفت آسیا، خاراو، باکرخیل ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت وتا ۵ عصر ادامه یافت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.