میدان وردگ: یک پوسته دشمن در جلریز مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته اردوی اجیر درمنطقه زیولات ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ حمله کردند حمله ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته اردوی اجیر درمنطقه زیولات ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ حمله کردند

حمله ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.