میدان وردگ: یک پوسته دشمن درنرخ فتح و4 عسکرمزدور کشته شدند

وردگ حمله کردند. حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثرآن پوسته فتح گردید و4 عسکر دران کشته وبقیه به فرار موفق شدند همچنان در پوسته 2 میل ماشیندار ثقیل, یک قبضه راکت, 2 میل کلاشینکوف ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین افتاد. ‏2021‏/5‏/9

وردگ حمله کردند.
حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثرآن پوسته فتح گردید و4 عسکر دران کشته وبقیه به فرار موفق شدند
همچنان در پوسته 2 میل ماشیندار ثقیل, یک قبضه راکت, 2 میل کلاشینکوف ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین افتاد.
‏2021‏/5‏/9