میدان وردگ: یک پوسته دشمن درجلگه مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” برپوسته دشمن بنام مختار در نزدیک ساختمان ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” برپوسته دشمن بنام مختار در نزدیک ساختمان ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم تلفات دشمن به دست نه امده است.