میدان وردگ: یک پوسته در نرخ فتح و۴ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر عساکرپیاده قرارگاه دشمن در منطقه دورانی مربوطات ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ حمله کردند که دراثران ۲ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند وهمچنان درمنطقه بازار خواجه وپل سرخ بر پوسته های دشمن حملات انجام یافت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان بدست نه […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر عساکرپیاده قرارگاه دشمن در منطقه دورانی مربوطات ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ حمله کردند که دراثران ۲ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند وهمچنان درمنطقه بازار خواجه وپل سرخ بر پوسته های دشمن حملات انجام یافت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان بدست نه امده است.

همچنان در عساکر پیاده دشمن در نزدیک پوسته کرکت  در جلگه هدف ماین قرار گرفتند و۲ عسکر مزدور زخمی شدند.

خبرمیگوید که مجاهدین آن پوسته عساکردشمن را در منطقه داگبغری ولسوالی سیداباد تسخیر کردند که از مدت ها تحت حملات مجاهدین قرار داشت ومجاهدین با تسخیر این پوسته منطقه وسیعی را تحت کنترول درآوردند.