میدان وردگ : یک عسکر مزدور در سیداباد کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عسکرمزدور را در دروازه پوسته در بازار شیخ اباد  ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ هدف قرار دادند وجابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عسکرمزدور را در دروازه پوسته در بازار شیخ اباد  ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ هدف قرار دادند وجابجا کشته شد.