میدان وردگ: یک عسکر دریک پوسته درمیدان شهر کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم برپوسته راشکو درمربوطات میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ ظهر دیروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکر مزدور کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم برپوسته راشکو درمربوطات میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ ظهر دیروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکر مزدور کشته شد.