میدان وردگ: یک عسکر اجیر درسیداباد کشته شد

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی برتعمیر ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ باسلاح سنگین حمله کردند. حمله شام دیروز صورت گرفت که درنتیجه آن, یک عسکر اجیر کشته شد.

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی برتعمیر ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ باسلاح سنگین حمله کردند.
حمله شام دیروز صورت گرفت که درنتیجه آن, یک عسکر اجیر کشته شد.