میدان وردگ: یک عسکرمزدور در چک کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عسکرپوسته گلی دشمن را درمربوطات ولسوالی چک ولایت میدان وردگ هدف قرار دادند. عسکرمتذکره با درازنوف هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عسکرپوسته گلی دشمن را درمربوطات ولسوالی چک ولایت میدان وردگ هدف قرار دادند.

عسکرمتذکره با درازنوف هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.