میدان وردگ: یک عسکرمزدور در چک کشته شد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته پولیس اداره مزدور در ولسوالی محاصره شده چک ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت 11 بجه بوسیله سلاح لیزری انجام شد ویک عسکرمزدور کشته شد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته پولیس اداره مزدور در ولسوالی محاصره شده چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.
حمله ساعت 11 بجه بوسیله سلاح لیزری انجام شد ویک عسکرمزدور کشته شد.