میدان وردگ: یک عسکرمزدور در سیداباد کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه بازار شیخ اباد مربوطات ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله با سلاح لیزری صورت گرفت ویک عسکرمزدور جابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه بازار شیخ اباد مربوطات ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله با سلاح لیزری صورت گرفت ویک عسکرمزدور جابجا کشته شد.