میدان وردگ: یک عسکرمزدور در جلگه کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری ” منصوری” یک عسکرمزدور را درنزدیک پوسته مگل درکنار ساختمان ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ به قتل رساندند. عسکرمتذکره ساعت ۳ بعد ازظهر امروز طی یک حمله مسلحانه کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری ” منصوری” یک عسکرمزدور را درنزدیک پوسته مگل درکنار ساختمان ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ به قتل رساندند.

عسکرمتذکره ساعت ۳ بعد ازظهر امروز طی یک حمله مسلحانه کشته شد.