میدان وردگ: یک رینجر در جلگه نابود و۲ عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک رینجر عساکر مزدور را در نزدیک ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ بوسیله ماین نابود ساختند. انفجار ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت وبرعلاوه از نابودی رینجر، ۲ عسکر مزدور نیز دران کشته شدند. وشمار دیگر که تعداد آنان نامعلوم است نیز زخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک رینجر عساکر مزدور را در نزدیک ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ بوسیله ماین نابود ساختند.

انفجار ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت وبرعلاوه از نابودی رینجر، ۲ عسکر مزدور نیز دران کشته شدند. وشمار دیگر که تعداد آنان نامعلوم است نیز زخمی شدند.