میدان وردگ: یک رینجر در جلگه نابود وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۸ شام دیروز صورت گرفت که دراثران، یک رینجر نابود گردید وتمامی سرنشینان آکه تعداد آنان نامعلوم است کشته وزخمی شدند. ویک تن ازمجاهدین نیز زخم برداشته است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۸ شام دیروز صورت گرفت که دراثران، یک رینجر نابود گردید وتمامی سرنشینان آکه تعداد آنان نامعلوم است کشته وزخمی شدند.

ویک تن ازمجاهدین نیز زخم برداشته است.